Küpsised ja privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine — ülevaade lepingulistest tingimustest

Ostu sooritamise käigus edastasite meile erinevaid isikuandmeid, kaasa arvatud:

 • Teie nimi
 • Teie aadress
 • Teie e-posti aadress
 • Teie telefoninumber
 • Maksmisega seotud andmed

Kogume vastavaid isikuandmeid seoses Teie tellimuse töötlemisega, kuna need on vajalikud meiepoolsete toimingute teostamiseks. Me säilitame sellist informatsiooni piiratud aja jooksul selleks, et teie tellimuse töötlemine toimuks ettenähtud moel. Need andmed eemaldatakse meie süsteemist ilma viivituseta siis, kui vastav(-ad) teave/isikuandmed ei ole enam vajalik(-ud).

Kui Teie tellimus eeldab kättetoimetamist, edastame Teie nime, aadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi meiega partnerlussuhetes olevale transpordiettevõttele, et nad saaksid Teile tellimuse kätte toimetada.

Nõusolek Teie isikuandmete kasutamiseks ja säilitamiseks

Kui Te panite linnukese lahtrisse „Jah, soovin saada uudiskirju“, salvestame Teie e-posti aadressi ning ostu/registreerumisega seotud üksikasju ja säilitame neid seni, kuni nad ei ole enam vajalikud. Selle hetkeni aga säilitame neid andmeid (v.a juhul, kui Te loobute uudiskirjade saamisest või annate meile teada, et Te ei soovi enam saada meie e-kirju).

Teil on alati võimalik oma nõusolek tagasi võtta. Selleks palume teil vajutada uudiskirja lõpus sisalduvale loobumise lingile või võtta meiega ühendust otse ja teavitada meid sellest, et Te ei soovi enam saada uudiskirju.

 

Privaatsuspoliitika

Sõltumata sellest, kas me töötleme Teie isikuandmeid tellimuse haldamiseks või Teie nõusoleku alusel, teeme alati kõik, et Teie andmeid käideldaks turvaliselt ja konfidentsiaalselt kooskõlas kõikide kehtivate seadusandlike aktidega (k.a Isikuandmete kaitse üldmäärus ja Isikuandmete kaitse seadus).

Teie poolt edastatud andmeid kasutatakse üksnes sel eesmärgil, milleks neid koguti, ja eemaldatakse kohe pärast vastava eesmärgi saavutamist (või ei ole enam asjakohane). Maksmisega seotud andmete töötlemiseks ja CRM-süsteemi (kliendihalduse süsteem) kaudu sooritatud ostude haldamiseks kasutame kolmandate osapoolte teenuseid. Me sõlmisime nende teenusepakkujatega vastavad andmete töötlemise lepingud ja saame garanteerida, et nad järgivad oma töös kõiki kehtivaid norme, mis reguleerivad Teie isikuandmete kaitset.

Teie isikuandmete lisamine, parandamine, edastamine ja eemaldamine

Teil on alati võimalik meiega ühendust võtta, kui soovite teada, milliseid isikuandmeid me Teie kohta säilitame. Selleks võib kasutada järgmisi kontaktandmeid:

Australian Bodycare

CVR No .: 34226261

Trævænget 14

5492 – Vissenbjerg

Telefon: 50483037

E-post: mbm@australian-bodycare.com

Kui meie käsutuses olevad andmed on ebaõiged, saate alati nõuda paranduste sisseviimist. Samuti on Teil õigus tutvuda harilikus formaadis säilitatud andmetega (andmete edastamine). Kui soovite parandada oma andmeid või nõuda andmete edastamist, võtke meiega ühendust eelmainitud e-posti aadressil.

Kui Te enam ei soovi, et me töötleksime Teie isikuandmeid, või tahate isikuandmete töötlemist piirata, palun andke meile sellest teada sama e-posti aadressi kaudu.

Teie isikuandmed (v.a e-posti aadress) ja muu asjassepuutuv informatsioon (kui Te nõustusite selle informatsiooni säilitamisega meie juures teenuse osutamise eesmärgil) eemaldatakse meie andmebaasidest 6 kuu möödumisel hetkest, millal Teile oli osutatud vastav teenus või Te saite meie käest vastava toote.

Kui Te soovite tagasi võtta nõusoleku oma e-posti aadressi töötlemiseks (me kasutame seda uudiskirjade ja muude aktuaalsete pakkumiste saatmiseks), on Teil alati võimalik seda teha, vajutades uudiskirjas sisalduvale loobumise lingile. Kui soovite esitada kaebuse oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke ühendust Andmekaitse Inspektsiooniga:

Borgergade 28.5,

1300 Copenhagen,

Telefon: 33 19 32 00

E-post: dt@datatilsynet.dk.

KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

Kontaktandmed

Australian Bodycare

CVR No .: 34226261

Trævænget 14

5492 – Vissenbjerg

Telefon: 50483037

E-post: mbm@australian-bodycare.com

Sissejuhatus veebilehe külastajatele

Australian Bodycare veebilehel kasutame küpsiseid selleks, et pakkuda Teile paremat veebilehe külastuse kogemust.

„Küpsiste“ mõistet on raske selgitada, aga üldiselt on need väikesed failid, mille abil salvestatakse teavet selle kohta, kuidas täpsemalt Te kasutate mõnda veebilehte. Me kasutame neid muuhulgas selleks, et analüüsida külastuste arvu (sh seda, milliseid veebilehti täpsemalt on külastatud) eesmärgiga muuta kasutamiskogemust paremaks. Küpsiste abil saadud andmeid saab kasutada mitmel erineval moel selleks, et veebilehte veelgi paremaks muuta.

Lisaks sellele kogume andmeid meie veebilehe kaudu nt siis, kui Te täidate mingeid kontaktivorme. Me säilitame neid andmeid asjakohase kasutuse tagamiseks (nt selleks, et vastata Teie päringutele).

GDPR (Isikuandmete kaitse üldmäärus) jõustus 25. mail 2018 ja me teeme kõik endast oleneva selleks, et järgida selle sätteid ja garanteerida, et Teie andmeid kasutatakse ainult selleks, milleks on olemas Teie enda nõusolek.

Allpool on võimalikult läbipaistvalt kirjeldatud, kuidas me kogume Teie isikuandmeid ja kuidas me neid kasutame.

Te saate alati julgelt võtta meiega ühendust ja esitada küsimusi meie küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika kohta.

Milliseid andmeid me kogume?

Kogume ainult neid andmeid, mida Te lubate meil veebilehe külastamise käigus koguda.

Me võime küsida Teie käest järgmist:

 • „Isikuandmed“ — on ükskõik millised andmed, mis võimaldavad Teie isiku tuvastamist või mis on omased just Teile. Nende hulka võivad kuuluda Teie nimi, aadress või telefoninumber.
 • „Muud andmed“ — nende hulka võivad kuuluda Teie ettevõtte nimetus ja andmed selle kohta, millises valdkonnas Te töötate ja millist veebilehitsejat Te kasutate meie veebilehe külastamiseks.
 • Me ei kogu „tundlikke isikuandmeid“. Need on andmed Teie isiklike arvamuste, usuliste veendumuste, rassilise või etnilise kuuluvuse jms kohta. Juhul kui meil oleks vaja koguda tundlikke isikuandmeid Teie kohta, me juhiksime kindlasti Teie tähelepanu sellele ja paluksime eelnevalt Teie nõusolekut selliste andmete kogumiseks.

Kuidas me kogume neid andmeid?

Me kogume Teie käest andmeid kahel erineval moel — otseselt ja kaudselt.

Otsene ligipääs Teie andmetele on võimalik nt järgmistel juhtudel:

 • kui Te täidate meie veebilehel mingeid vorme (sõltumata sellest, kas andmeid säilitatakse piiratud aja jooksul);
 • kui Te võtate meiega kirjalikult ühendust (nt e-posti, veebilehel oleva jututoa või tavaposti kaudu);
 • kui Te osalete küsitluses või täidate meie poolt saadetud küsimustiku.

Me kogume andmeid kaudselt ja automaatselt, kui Te külastate meie veebilehte. Meie veebilehe (ja paljude teiste veebilehtede) esmakordsel külastamisel annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks. Need küpsised aitavad koguda andmeid meie veebilehe ja teenuste kasutamise kohta. Mõned näited selle kohta, milliseid andmeid sellised küpsised koguvad:

 • Internetis liikumise andmed (digitaalses vormis)
 • Asukoht
 • Veebilehitseja

Ja paljud teised andmed, mida ei ole võimalik kasutada Teie isiku tuvastamiseks. Need andmed aitavad meil aru saada, kui paljud inimesed on külastanud meie veebilehte, kui paljud inimesed on võtnud meiega ühendust ja kui paljud inimesed sooritasid ostu. Seda kõike säilitame statistiliste andmetena.

Nende andmete alusel ei ole meil võimalik tuvastada konkreetseid inimesi; neid andmeid edastame automaatselt ainult ühte programmi nimega „Google Analytics“. Täpsem info selle kohta on olemas siin: Google Analytics.

Kui Te vajate ülevaadet meie (ja teiste) poolt kasutatavate küpsiste kohta, siis vastavad juhised erinevate veebilehitsejate jaoks on olemas siin: küpsiste haldamine.

Kui soovite rohkem infot sageli kasutatavate küpsiste kohta, külastage järgmist veebilehte: danskemedier.dk

Miks/kuidas me kasutame kogutud andmeid?

On palju erinevaid põhjuseid Teie andmete kogumiseks ja palju erinevaid viise nende andmete kasutamiseks. Allpool on loetletud kõige sagedasemad põhjused ja vormid.

 • Meie veebilehe kasutuskogemuse paremaks muutmine. Me võime jälgida, kuidas täpsemalt Te liigute meie veebilehel, et tulevikus seda uuendada ja teha vajaliku teabe ülesleidmise lihtsamaks.
 • Selleks, et tulevikus näidata Teile reklaammaterjale meie toote/toodete kohta mõnes teises keskkonnas. Samas me võime eemaldada Teid teatud reklaammaterjalide saajate ringist, kui Te olete varem juba ostnud vastavaid tooteid.
 • Vastamine Teie päringutele.
 • Selleks et analüüsida, kui palju inimesi külastab meie veebilehte päeva/kuu ja/või aasta lõikes.

On palju muid põhjusi Teie andmete kogumiseks, aga lõppkokkuvõttes on selle eesmärgiks alati meie äriprotsesside paremaks muutmine. Me kasutame saadud andmeid selleks, et pakkuda veebilehe külastajatele ja meie klientidele paremat kasutuskogemust.

Ligipääs Teie andmetele, nende andmete parandamine ja kustutamine

Te saate alati võtta meiega ühendust, kui soovite teada, milliseid andmeid me säilitame Teie kohta, või kui tahate nõuda nende andmete kustutamist.

Me üritasime võimalikult täpselt ja läbipaistvalt kirjeldada veebilehe kaudu andmete kogumise põhimõtteid ja loodame, et see kirjeldus aitab Teil mõista miks, kuidas ja millal me kasutame neid andmeid.

Me säilitame Teie andmeid turvaliselt ja mitte mingil juhul ei müü ega edasta neid teistele.